CİLT (VOLUME) 1 / SAYI (ISSUE) 1 (HAZİRAN 2020)

KAPAK

İÇİNDEKİLER / TABLE OF CONTENTS

EDİTÖRDEN / EDITORS' NOTE

KÜNYE / GENERIC

1.ÇEVİRİ GÖSTERGEBİLİMİ İLE KENT GÖSTERGEBİLİMİNİN BÜTÜNLEŞİK BAĞLAMINDA ÖZDE ÇEVİRİ KAVRAMININ İNCELENMESİ - Sündüz ÖZTÜRK KASAR

2.BATI KANONU HAYAL PERDESİNDE: TİYATROTEM YENİDEN YAZIM VE YENİDEN ÇEVİRİLERİNDE “ABSÜRD”, “TRAGEDYA” VE “KOMEDYA” KAVRAMLARININ DÖNÜŞÜMÜ - Başak ERGİL

3.YUSİF XAS HACİB’İN “QUTADQU-BİLİK” ƏSƏRİNDƏ TÜRK DÖVLƏT MODELİ - Aynur Cəlilova

4.PSİKANALİZM VE EDEBİYAT ARASINDAKİ İLİŞKİ BAĞLAMINDA SANATSAL ÜRETİMİN SANATÇI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: THOMAS WOLFE’UN SANATA VE SANATÇIYA DAİR DÜŞÜNCELERİ - Mahmut AKAR

5.TÜRKÇE VE İNGİLİZCE TANIMLIK SİSTEMİ EDİNİMİNE DAİR ALANYAZIN TARAMASI - Zekeriya HAMAMCI

6.SÖZCELEYENLER VE KİPLİKLER: La Fontaine’in Kurtla Kuzu adlı fablı - Jean-Claude COQUET (Çeviren: Sündüz ÖZTÜRK KASAR)

Sayı Tam Dosyası