CİLT (VOLUME) 1 / SAYI (ISSUE) 2 (ARALIK 2020)

KAPAK

İÇİNDEKİLER / TABLE OF CONTENTS

EDİTÖRDEN / EDITORS' NOTE

KÜNYE / GENERIC

DİZİN / INDEX

1.MUZAFFER BUYRUKÇU’NUN BULANIK RESİMLER VE KAVGA ADLI ÖYKÜ KİTAPLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME - Derya ÇOBAN

2.DRAMA AS AN ALTERNATIVE ACTIVITY TO TEACH ENGLISH MORE EFFECTIVELY - Muhammed Salih KAPCI

3.GERİDE KALANLARIN ROMANI: DİK BAYIR - Aslı KOÇAK

4.İKİDİLLİLİK VE YABANCI DİLDE EĞİTİM PROGRAMLARI - Zekeriya HAMAMCI

5.“AĞLARDAN KURTULMA” OLARAK GÖNÜLLÜ SÜRGÜNLÜK: JAMES JOYCE’UN ULYSSES ROMANINDAKİ SÜRGÜN MOTİFİ VE SÜRGÜNÜN METAFORİK DİLİ OLARAK ÇEVİRİ - Javid ALİYEV

6.YÜKÜMSÜZ ÖZNE SORUNSALI - Jean-Claude COQUET (Çeviren: Sündüz ÖZTÜRK KASAR)

Sayı Tam Dosyası