12 Haziran 2020

Gösterim: 414

YAZIM KURALLARI

Yazı Karakteri ve Sayfa Düzeni:

1. Dergiye gönderilen makaleler 1,5 satır aralıklı, kaynakça, tablo ve şekillerle birlikte maksimum 20 A4 sayfası boyutunda olmalıdır. Yazı 11 punto, Times New Roman yazı karakteri ve makalenin yazıldığı dil fontu kullanılarak hazırlanmalıdır. Her bir paragraf aralığı (önce ve sonra 6 nk) boşluk bırakılmalıdır. Çalışmanın sayfa sayısı hakemlerden gelen düzeltmeler, yayım aşamasında makale sayfa düzenlemeleri, künye, logo ve benzer düzenlemeler ile birlikte üst sınırın üstüne çıkabilir.

2. Sayfa yapısının her bir tarafı (sağ-sol, üst-alt) için kenar boşlukları 2,5 cm olmalıdır. Sayfa numaraları, sayfanın sağ alt köşesinde yer almalıdır.

 

Makale Metni:

3. Yazar bilgilerine ilk sayfada yer verildiği makale dosyası; makalenin yazıldığı dilde başlık, makalenin yazıldığı dilde özet, İngilizce başlık, İngilizce özet, özetlerin altında anahtar kelimeler ve devamında giriş, ana metin, sonuç, kaynakça ve eklerden oluşmalıdır.

4. Türkçe yazılan makalelerde Türk Dil Kurumu'nun (TDK) yazım kılavuzu ve yazım kuralları esas alınmalıdır. Yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözlükler kullanılmalıdır. Türkçede alışılmamış sözcükler kullanılırken ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde verilebilir.

 

Başlık:

5. Makalenin yazıldığı dildeki başlık ve İngilizce başlık, makale dilindeki ve İngilizce özet bölümlerinin üzerine büyük harfle, ortalanarak, 1,5 satır aralıklı, Times New Roman, 11 punto ve kalın (bold) olarak yazılmalıdır.

 

Özet ve Anahtar Kelimeler

6. Gönderilen bütün makalelerde makalenin yazıldığı dilde ve İngilizce özet yer almalıdır. Özet kısımlarının altında Anahtar Kelimeler (Keywords) İngilizce ve makale dilinde yazılmalıdır. Özetlerin başlıkları büyük harf ve ortalanmış olmalıdır. Makalenin yazıldığı dildeki ve İngilizcedeki özet metinleri italik yazılmalıdır. Anahtar kelimelerin ilk harfi büyük olmalı ve sola yaslı yazılmalıdır. Makalenin özet kısmında kısaltma kullanılmamalı ve bu kısım en az 200 en fazla 250 kelimeden oluşmalıdır. Ayrıca özet kısmında çalışma ile ilgili; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç bilgilerinin yer almasına özen gösterilmelidir.

7. Özetler ve Anahtar kelimeler Times New Roman, 11 punto, 1,5 satır aralıklı, italik olarak yazılmalıdır. Bu bölümlerin yalnızca başlıkları kalın (bold) olmalıdır.

 

Ana Metin ve Bölüm Başlıkları:

8. Ana metin Times New Roman yazı karakteri kullanılarak 11 pt, 1,5 satır aralıklı ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Paragrafların ilk satırları 1 cm içerden başlamalıdır. Makalenin ana başlık ve alt başlıkları 1., 1.1., 1.1.1 gibi ondalıklı şekilde, Giriş’ten başlayarak (Kaynakça hariç) numaralandırılmalı ve kalın (bold) yazılmalıdır. Metin içerisinde en fazla üçüncü düzeye (1.2.4. gibi) kadar alt ayrım açılmalı, ihtiyaç duyulması halinde, daha alt düzeydeki başlıklar numara verilmeden italik ve kalın (bold) olarak yazılmalıdır. İlgili ilk başlık numarası ile birlikte sola yaslı olmalı, bu başlığa bağlı alt başlıklar numaralandırması ile birlikte 1 cm içeriden başlamalıdır. Makalede yalnızca ana başlıklar büyük harfle yazılmalı alt başlıkların ise yalnızca ilk harfi büyük olmalıdır. Başlıklardan önce 12 nk, sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Her bir paragraftan önce ve sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır.

 

Tablo,  Şekil ve Grafikler:

9. Tablo, şekil ve grafikler metnin uygun yerlerinde ardışık numaralandırılmış (Tablo 1, Tablo 2, Şekil 1, Şekil 2, Grafik 1, Grafik 2) bir şekilde sayfaya ortalı olarak gösterilmelidir. Her tablo, şekil veya grafik için bir başlık verilmelidir. Başlık tablo, şekil veya grafiğin üstünde sayfaya ortalı Times New Roman, 11 punto, kalın (bold) olarak yer almalıdır. Tablo, şekil veya grafik yazısı no’su ile birlikte verildikten sonra tek nokta konularak tablo, şekil veya grafik ismi yazılmalıdır. Tablo, şekil veya grafik başlığı ile tablo arasındaki paragraf aralığı (sonra 6 nk) olmalıdır. Tablolar ihtiyaç duyulması halinde yatay olarak da kullanılabilir. Tablo, şekil ve grafik içindeki metin 10 punto aralığında olmalıdır. Kaynak bildirimleri tablo, şekil veya grafiklerin altında 9 punto olarak verilmelidir.

10. Tablolar yazılım programı çıktısı olarak metne konmamalı, sonuçları yazar/yazarlar kendileri tablo haline getirmelidir. Tablolar mümkün olduğunca A4 kağıt boyutuna uygun düzenlenmiş olmalıdır. Şekillerin bilgisayar yazılım programı çıktısı olmaması,  çizim veya çizim resim halinde ve A4 kağıt boyutunu aşmayacak şekilde düzenlenmiş olmaları gerekmektedir.

 

Metin içi Kaynak Gösterme:

11. Atıflar metin içerisinde bağlaç yöntemi kullanılarak APA (American Psychological Association) kaynak gösterme formatına uygun olarak yapılmalıdır. Açıklama notları ise sayfa altında dipnot şeklinde 9 punto verilmelidir (ayrıca her dipnot yine 9 punto olmalıdır).

Metin içinde kaynaklara atıfta bulunurken yazarların soyadı, yayın tarihi ve birebir alıntı yapıldıysa sayfa numarası belirtilmelidir. Örneğin, (Zengin, 2009)...; (Yıldırım, 2017: 182)...; (Bakhtin, 2001: 182-186).

Eğer cümle içinde yazar(lar)ın soyadı kullanılıyorsa, isimden sonra sadece parantez içinde yayın tarihinin yazılması yeterlidir. Örneğin, Kara ve Kaplan’a (2000) göre...; Kaplan’a (2007) göre...; Kara ve Kaplan (2004)...; Zengin, Kaplan ve Yıldırım (2004).

İki yazarlı çalışmalara atıfta bulunulduğunda her iki yazarın da soyadı yazılmalıdır. Örneğin, (Kaplan ve Yıldırım, 2009: 47). Yazar sayısı üç ile beş arasında olan çalışmalara ilk kez atıf yapıldığında, bütün yazarların soyadları yazılmalıdır. Örneğin, (Öztürk, Soylu, Kaplan, Özer ve Kara, 2002: 164-198). Aynı kaynağa yapılan daha sonraki atıflarda, sadece ilk yazarın soyadı ve “vd.” yazılmalıdır. Örneğin, (Öztürk vd., 2002: 164-198). Yazar sayısı altı veya daha fazla olan çalışmalara yapılan atıflarda, metin içinde ilk geçtiği yerde ve sonraki atıflarda ilk yazarın soyadı yazılmalı ve “vd.” ifadesi kullanılmalıdır. Örneğin, (Öztürk vd., 2005: 154-198).

Yazar(lar)ın aynı yıl birden fazla eser yayınlanmış çalışmalarına atıf yapılmış ise, yayın yılının sonuna (a,b,c,..) gibi semboller yazılarak kaynakların birbirinden ayrılması sağlanmalıdır. Örneğin, (Kaplan, 2015a) veya (Kaplan, 2015b: 125).

Cümle sonunda birden fazla çalışmaya atıfta bulunuluyorsa, bu kaynaklar parantez içerisinde yayın tarihine göre sıralanmalı ve aralarına noktalı virgül (;) konulmalıdır. Örneğin: ...(Öztürk, 2009; Kara, 2008: 25; Özer vd., 2005; Zengin, Kaplan ve Yıldırım, 2003: 61).

Yazar adı yoksa kurum adı yazar yerine kullanılmalıdır. Örneğin; (DPT, 2004: 32). İnternet kaynakları için (TÜBİTAK, Erişim Tarihi) şeklinde gösterilmelidir.

 

Kaynakça:

12. Kaynakça 11 punto şeklinde yazarların soyadları göz önüne alınarak alfabetik sıraya göre ve asılı biçimde makale sonunda yer almalıdır. Her bir kaynak arasındaki paragraf aralığı önce ve sonra (6 nk) olmalıdır. Eğer yazarın/ların aynı yıl içerisinde birden fazla çalışmasından faydalanılmış ise bu çalışmaların yayın yılının yanına (a,b,c,..)  gibi semboller verilerek sıralanmalıdır. Kaynakça aşağıda gösterildiği şekilde düzenlenmelidir.

13. Kaynakça oluştururken APA 6 Kuralları kullanılmalıdır.

 

Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız, dergi yayın politikasını ve yazım kurallarını incelemenizi öneririz. Yazarlar dergiye gönderi yapmadan önce kayıt olmalıdır.  Yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiç bir şekilde başka amaçlar için kullanılmayacaktır. Araştırma kütüphanelerine, bu dergiyi elektronik dergi koleksiyonuna almalarını önermekteyiz. Derginin açık kodlu yayın sistemi, kütüphaneyi kullanan akademisyenlerin yayın sürecine katıldıkları diğer dergilerde kullanım için de uygun olabileceğini belirtmek gerekir. Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project sayfasından elde edilebilir. Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını, yayın öncesinde ve sonrasında, kişisel web sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, bu dergiye kütüphanecilik kurallarına uygun şekilde referans vererek yayınlayabilirler. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Dünya Dilleri, Edebiyatları ve Çeviri Çalışmaları Dergisi yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında yayınlanan uluslararası hakemli ve süreli bir dergidir. İhtiyaç duyulması halinde ek sayı ve özel sayı da yayınlanmaktadır. Değerlendirme süreci tamamlanan makaleler gönderiliş tarihi itibariyle sıralanır ve derginin ilgili sayısında yayımlanır.

Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. Bu dergi sitesindeki isimler ve e-posta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.