20 Aralık 2020

Gösterim: 578

EDİTÖR KURULU

 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Adına Sahibi

Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR (Rektör)

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Mesut KULELİ

 

Editörler/ Editors-in-Chief

Doç. Dr. Mesut KULELİ

Doç. Dr. Didem TUNA

 

Yayın Kurulu/ Editorial Board

Prof. Dr. Fabio ALVES, The Federal University of Minas Gerais, Brezilya

Prof. Dr. Mona BAKER, University of Manchester, İngiltere

Prof. Dr. Deniz BOZER, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Thomas BRODEN, Purdue University, Amerika

Prof. Dr. Fatma Feryal ÇUBUKÇU, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Asalet ERTEN, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ayşe EZİLER KIRAN, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Irena KRISTEVA, Sofia University, Bulgaristan

Prof. Dr. Igor Aleksandrovič MEL'ČUK, Université de Montréal, Kanada

Prof. Dr. Stefan NEUHAUS, University Koblenz-Landau, Almanya

Prof. Dr. Magdalena Matylda NOWOTNA, INALCO, Fransa

Prof. Dr. Sündüz ÖZTÜRK KASAR, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Susan PETRILLI, University of Bari Aldo Moro, İtalya

Prof. Dr. Osman SENEMOĞLU, Galatasaray Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. İ. Gülsel SEV, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Mesut KULELİ, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Didem TUNA, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Osman ÜNLÜ, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Türkiye

 

Dil Editörleri / Language Editors

Arş. Gör. Ali Fuat ALTUNTAŞ, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Türkiye

Öğr. Gör. Muhammed Salih KAPCI, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Türkiye

Bğsz. Arş. Güzel Zeynep TUNÇOK, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye 

 

Danışma Kurulu/Advisory Board

Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH – Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Magdalena BILA - University of Prešov, Slovakya

Prof. Dr. Hüseyin Can ERKİN – Ankara Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Johann HOLZNER - Universität Innsbruck, Avusturya

Prof. Dr. Ayşe Banu KARADAĞ - Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ludmila MESKOVA, Matej Bel Üniversitesi, Banska Bistrika, Slovakia

Prof. Dr. Oliver RUF - Bonn-Rhein- Sieg, Almanya

Prof. Dr. Gülden SAĞOL YÜKSEKKAYA – Marmara Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Stephanie SCHWERTER - Universite Polytechnique Hauts-de-France, Fransa

Prof. Dr. Piotr R. SULIKOWSKI - University of Szczecin, Polonya

Doç. Dr. Guntars DREIJERS - Ventspils University College, Letonya

Doç. Dr. Şermin KALAFAT – İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Kamala Tahsin KARIMOVA – Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Evangelos KOURDIS - Aristotle University of Thessaloniki, Yunanistan

Doç. Dr. Seda TAŞ İLMEK – Trakya Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Hacer TOKYÜREK – Erciyes Üniversitesi, Türkiye

 

Bilim Kurulu (Hakemler) / Scientific Board Members (Reviewers)

Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH – Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Magdalena BILA - University of Prešov, Slovakya

Prof. Dr. Thomas BRODEN - Purdue University, Amerika

Prof. Dr. Fatma Feryal ÇUBUKÇU - Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ayşe EZİLER KIRAN - Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Johann HOLZNER - Universität Innsbruck, Avusturya

Prof. Dr. Ayşe Banu KARADAĞ - Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Irena KRISTEVA - Sofia University, Bulgaristan

Prof. Dr. Stefan NEUHAUS - University Koblenz-Landau, Almanya

Prof. Dr. Magdalena Matylda NOWOTNA - INALCO, Fransa

Prof. Dr. Sündüz ÖZTÜRK KASAR - Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Susan PETRILLI - University of Bari Aldo Moro, İtalya

Prof. Dr. Oliver RUF - Bonn-Rhein- Sieg, Almanya

Prof. Dr. Gülden SAĞOL YÜKSEKKAYA – Marmara Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Piotr R. SULIKOWSKI - University of Szczecin, Polonya

Doç. Dr. Guntars DREIJERS - Ventspils University College, Letonya

Doç. Dr. Bilgin GÜNGÖR - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Beki HALEVA - Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Şermin KALAFAT – İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Kamala Tahsin KARIMOVA – Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Evangelos KOURDIS - Aristotle University of Thessaloniki, Yunanistan

Doç. Dr. Mesut KULELİ - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Ömer SOLAK - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Seda TAŞ İLMEK - Trakya Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Hacer TOKYÜREK – Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Didem TUNA - İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Osman ÜNLÜ - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Sinan UYĞUR – Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Türkiye  

Dr. Mahmut AKAR – Muş Alparslan Üniversitesi, Türkiye

Dr. Javid ALİYEV - İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Türkiye

Dr. Alize CAN RENÇBERLER – Trakya Üniversitesi, Türkiye

Dr. Caner ÇETİNER – Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Türkiye

Dr. Zekeriya HAMAMCI – Düzce Üniversitesi, Türkiye

Dr. Turgay KABAK - Bayburt Üniversitesi, Türkiye

Dr. Sibel KOCAER – Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Türkiye

Dr. Yusuf ŞEN - Düzce Üniversitesi, Türkiye

Dr. Ahmet Turan TÜRK – Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye

 

Yayın Kurulu Sekretaryası / Editorial Board Secretariat

Arş. Gör. Ali Fuat ALTUNTAŞ, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Türkiye

Öğr. Gör. Muhammed Salih KAPCI, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Türkiye

Bğsz. Arş. Güzel Zeynep TUNÇOK, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye