Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2020

Gösterim: 410

2020 June 1(1)

VOLUME 1 / ISSUE 1 (JUNE 2020)

 

Front Cover

 

Table of Contents

 

Editors' Note

 

Generic

 

1. Sündüz ÖZTÜRK KASAR: STUDY OF THE CONCEPT OF WATERMARK TRANSLATION IN THE SYNCRETIC CONTEXT OF SEMIOTICS OF TRANSLATION AND URBAN SEMIOTICS / ÇEVİRİ GÖSTERGEBİLİMİ İLE KENT GÖSTERGEBİLİMİNİN BÜTÜNLEŞİK BAĞLAMINDA ÖZDE ÇEVİRİ KAVRAMININ İNCELENMESİ  ……………….………………………………………………………………… 1-25

 

2. Başak ERGİL: WESTERN CANON ON THE SHADOW SCREEN: THE TRANSFORMATION OF THE CONCEPTS “ABSURD,” “TRAGEDY” AND “COMEDY” IN THE REWRITINGS AND RETRANSLATIONS BY TIYATROTEM / BATI KANONU HAYAL PERDESİNDE: TİYATROTEM YENİDEN YAZIM VE YENİDEN ÇEVİRİLERİNDE “ABSÜRD”, “TRAGEDYA” VE “KOMEDYA” KAVRAMLARININ DÖNÜŞÜMÜ   ................................................................................................................................................. 26-58

 

3. Aynur Cəlilova: TURKISH STATE MODEL IN THE “GUTADGU-BİLİK” BY YUSIF KHAS HAJIB / YUSİF XAS HACİB’İN “QUTADQU-BİLİK” ƏSƏRİNDƏ TÜRK DÖVLƏT MODELİ  …………………….……………………………………………………………………….. 59-70

 

4. Mahmut AKAR: THE EFFECT OF ARTISTIC PRODUCTION ON ARTIST IN THE CONTEXT OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOANALISM AND LITERATURE: THOMAS WOLFE’S THOUGHTS ON ART AND ARTIST / PSİKANALİZM VE EDEBİYAT ARASINDAKİ İLİŞKİ BAĞLAMINDA SANATSAL ÜRETİMİN SANATÇI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: THOMAS WOLFE’UN SANATA VE SANATÇIYA DAİR DÜŞÜNCELERİ  ……………………….…………………………………………………………………… 71-82

 

5. Zekeriya HAMAMCI: A REVIEW OF LITERATURE ON THE ACQUISITON OF TURKISH AND ENGLISH ARTICLE SYSTEM TÜRKÇE VE İNGİLİZCE TANIMLIK SİSTEMİ EDİNİMİNE DAİR ALANYAZIN TARAMASI ……………………………………………………..….. 83-91

 

6. Jean-Claude COQUET (Çeviren: Sündüz ÖZTÜRK KASAR): SÖZCELEYENLER VE KİPLİKLER: La Fontaine’in Kurtla Kuzu adlı fablı ÇEVİRİ MAKALE  …………………………………………. 92-115

 

Journal Full Issue