29 Aralık 2020

Gösterim: 160

2020 1(1)

CİLT (VOLUME) 1 / SAYI (ISSUE) 1 (HAZİRAN / JUNE 2020)

 

Kapak Sayfası

 

İçindekiler / Table of Contents

 

Editörden / Editors' Note

 

Künye / Generic

 

1. Sündüz ÖZTÜRK KASAR: ÇEVİRİ GÖSTERGEBİLİMİ İLE KENT GÖSTERGEBİLİMİNİN BÜTÜNLEŞİK BAĞLAMINDA ÖZDE ÇEVİRİ KAVRAMININ İNCELENMESİ / STUDY OF THE CONCEPT OF WATERMARK TRANSLATION IN THE SYNCRETIC CONTEXT OF SEMIOTICS OF TRANSLATION AND URBAN SEMIOTICS ……………….………………………………………………………………… 1-25

 

2. Başak ERGİL: BATI KANONU HAYAL PERDESİNDE: TİYATROTEM YENİDEN YAZIM VE YENİDEN ÇEVİRİLERİNDE “ABSÜRD”, “TRAGEDYA” VE “KOMEDYA” KAVRAMLARININ DÖNÜŞÜMÜ / WESTERN CANON ON THE SHADOW SCREEN: THE TRANSFORMATION OF THE CONCEPTS “ABSURD,” “TRAGEDY” AND “COMEDY” IN THE REWRITINGS AND RETRANSLATIONS BY TIYATROTEM  ................................................................................................................................................. 26-58

 

3. Aynur Cəlilova: YUSİF XAS HACİB’İN “QUTADQU-BİLİK” ƏSƏRİNDƏ TÜRK DÖVLƏT MODELİ / TURKISH STATE MODEL IN THE “GUTADGU-BİLİK” BY YUSIF KHAS HAJIB …………………….……………………………………………………………………….. 59-70

 

4. Mahmut AKAR: PSİKANALİZM VE EDEBİYAT ARASINDAKİ İLİŞKİ BAĞLAMINDA SANATSAL ÜRETİMİN SANATÇI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: THOMAS WOLFE’UN SANATA VE SANATÇIYA DAİR DÜŞÜNCELERİ / THE EFFECT OF ARTISTIC PRODUCTION ON ARTIST IN THE CONTEXT OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOANALISM AND LITERATURE: THOMAS WOLFE’S THOUGHTS ON ART AND ARTIST ……………………….…………………………………………………………………… 71-82

 

5. Zekeriya HAMAMCI: TÜRKÇE VE İNGİLİZCE TANIMLIK SİSTEMİ EDİNİMİNE DAİR ALANYAZIN TARAMASI / A REVIEW OF LITERATURE ON THE ACQUISITON OF TURKISH AND ENGLISH ARTICLE SYSTEM ……………………………………………………..….. 83-91

 

6. Jean-Claude COQUET (Çeviren: Sündüz ÖZTÜRK KASAR): SÖZCELEYENLER VE KİPLİKLER: La Fontaine’in Kurtla Kuzu adlı fablı ÇEVİRİ MAKALE  …………………………………………. 92-115

 

Dergi Tam Sayısı